Loading...

ENKELE WOORDEN OVER ONS

WIJ ZIJN EEN POOLSE HOLDING MET ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN DIE BUITEN DE LANDSGRENZEN REIKEN. ONS BEDRIJF IS TOT STAND GEKOMEN UIT LIEFDE VOOR DE ZAKELIJKE WERELD EN DE DAARIN ACTIEVE MENSEN. WIJ ZIJN GERICHT OP INNOVATIE, PERMANENTE VOORUITGANG EN EEN UITGEBREID ACTIVITEITENPROFIEL...

DE KERNACTIVITEITEN VAN DE HOLDING ZIJN CONSULTING EN OUTSOURCING IN RUIME ZIN. DE DOOR HET BEDRIJF AANGEBODEN DIENSTEN VOORZIEN OP HOLISTISCHE WIJZE IN DE BEHOEFTEN EN VEREISTEN VAN ONZE KLANTEN. BOVENDIEN WORDT ONZE PORTFOLIO VOORTDUREND BIJGEWERKT EN GEOPTIMALISEERD OM DE HOOGSTE STANDAARDS EN KWALITEIT VAN DE GELEVERDE DIENSTEN IN DE BRANCHE TE KUNNEN GARANDEREN.

STECEK HOLDING S.A. IS EEN VENNOOTSCHAP DIE GEKNIPT IS VOOR SUCCES MAAR OOK VOOR HET SUCCES VAN HAAR KLANTEN EN ZAKELIJKE PARTNERS. HET IS HET RESULTAAT VAN IEMAND DIE ZIJN VISIE TOT EEN LEVENSPROJECT HEEFT GEMAAKT. DE FIRMA IS ONTSTAAN UIT PERSOONLIJKE PASSIE, BETROKKENHEID EN GROTE AMBITIES EN IS OP DIT MOMENT EEN SNEL GROEIENDE KAPITAALGROEP DIE DE ACTIVITEITEN GESTAAG UITBREIDT EN STEEDS MEER ENTITEITEN AAN ZICH BINDT.

MACIEJ STECEK, OPRICHTER EN DIRECTEUR VAN STECEK HOLDING S.A. STAAT GARANT VOOR DE ONTWIKKELING EN MARKTPOSITIE VAN DE HOLDING. HIJ IS OPEN NAAR MENSEN EN DE WERELD TOE EN IS EEN ZAKENMAN DIE PROFITEERT VAN DE BESTE KENNIS UIT DE BRANCHE, TERWIJL HIJ ZELF TOT DE MEEST AMBITIEUZE EN GETALENTEERDE PERSONEN BEHOORT.

VISIE EN MISSIE

STECEK HOLDING S.A. HEEFT DE AMBITIE OM MARKTLEIDER TE ZIJN OP HET GEBIED VAN ECONOMISCH ADVIES, REKENING HOUDEND MET DE DYNAMIEK VAN ECONOMISCHE EN TECHNOLOGISCHE VERANDERINGEN OP HET GEBIED VAN MANAGEMENT OP ALLE NIVEAUS.


HET BEDRIJF IS VOORNEMENS DIT TE BEREIKEN DOOR PROFESSIONALISME EN HOOGGEKWALIFICEERD PERSONEEL MET DE ERVARING VAN GROTE WERELDWIJDE ZAKELIJKE SPELERS TE COMBINEREN MET NIEUWE TECHNOLOGIEËN EN DE NIEUWSTE TRENDS IN HET BESTUREN VAN ZOWEL KLEINE ALS GROTE ONDERNEMINGEN.

<p>cytat</p>

“ALS ER IETS IS DAT WIJ NIET EFFICIËNTER, GOEDKOPER EN BETER KUNNEN DAN DE CONCURRENTIE, HEEFT HET GEEN ZIN OM DAT TE DOEN EN MOETEN WE IEMAND AANSTELLEN DIE DAT BETER DOET DAN WIJ.”

Henry Ford