Loading...

nasza oferta

STECEK HOLDING S.A. to Spółka doradcza zatrudniająca najwyższej klasy profesjonalistów i świadcząca usługi specjalistyczne firmom zewnętrznym. Zakres prowadzonej przez nią działalności obejmuje szeroko pojęty consulting i outsourcing, który sprowadza się do zarządzania przedsiębiorstwem na każdym etapie i poziomie jego funkcjonowania.

STECEK HOLDING S.A. oferuje m.in.: 

 • USTALANIE STRATEGII ROZWOJU, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE CELÓW DŁUGOTERMINOWYCH I PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH WE WSZYSTKICH OBSZARACH BIZNESOWYCH
 • TWORZENIE STRUKTUR I PROCESÓW ZARZĄDZANIA FIRMĄ
 • WPROWADZANIE ZMIAN W ZARZĄDZANIU, W TYM M. IN.: REORGANIZACJĘ I RESTRUKTURYZACJĘ ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW
 • PRZEPROWADZANIE AUDYTÓW FINANSOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY PONOSZONYCH KOSZTÓW
 • ZARZĄDZANIE CASHFLOW PRZEDSIĘBIORSTWA
 • WSPARCIE W ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ, W TYM M. IN.: SPORZĄDZANIE I ANALIZĘ RAPORTÓW ORAZ DORADZTWO PRZY TWORZENIU STRATEGII SPRZEDAŻY
 • WSPARCIE W TWORZENIU ODPOWIEDNIEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ORAZ POLITYKI PERSONALNEJ, W TYM M. IN. PROWADZENIE USŁUG KADROWO-PLACOWYCH
 • WPROWADZANIE I OBSŁUGĘ PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH
 • WPROWADZANIE RODO
 • PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • MARKETING MIĘDZYNARODOWY
 • WYSZUKIWANIE I NEGOCJACJE FINANSOWANIA W BANKACH I POZA SEKTOREM BANKOWYM, W TYM PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW KREDYTOWYCH, BIZNESPLANÓW ORAZ INNYCH, NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO POZYSKANIA FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO
 • REPREZENTOWANIE KLIENTA PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI I SKARBOWYMI ORAZ SĄDAMI, CZYLI KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ PRAWNĄ REALIZOWANĄ PRZY WSPÓŁPRACY Z WYBRANĄ KANCELARIĄ PRAWNĄ SPECJALIZUJĄCĄ SIĘ W PRAWIE GOSPODARCZYM

Spektrum Działalności

Zakres wymienionych wyżej usług wzbogaca szerokie spektrum działalności outsourcingowej ze strony firm, które związane są ze STECEK HOLDING S.A. Decydując się na współpracę ze Spółką możliwe jest więc nie tylko zabezpieczenie potrzeb przedsiębiorstwa związanych z jego zarządzaniem, ale też obsługą pracowników i samego budynku, ponieważ oferta podmiotów powiązanych z Holdingiem dotyczy m.in.: wynajmu nieruchomości, doradztwa technicznego czy usług rekrutacyjnych, transportowych i sprzątających.

Rozwinięciem oferty Spółki jest tak zwany inkubator przedsiębiorczości, czyli propozycja współdziałania, która zapewnia młodym firmom lepszy start, w postaci rozbudowanej analizy i badania rynku czy indywidualnego planu dotyczącego zaplanowania struktur zarządzania oraz długofalowego koordynowania rozwoju przedsiębiorstwa.

Powyższe sprawia, że STECEK HOLDING S.A. to Spółka, która w holistyczny sposób jest w stanie zagwarantować swoim partnerom odpowiednie wsparcie od pierwszego dnia ich działalności.

cytat

“Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”

Henry Ford