Loading...

ONS AANBOD

STECEK HOLDING S.A. IS EEN ADVIESBEDRIJF DAT DE ALLERBESTE PROFESSIONALS IN DIENST HEEFT EN SPECIALISTISCHE DIENSTEN VERLEENT AAN EXTERNE BEDRIJVEN. ONS ACTIVITEITENBEREIK OMVAT CONSULTING EN OUTSOURCING IN BREDE ZIN VOOR MANAGEMENT IN ELKE FASE EN OP ALLE NIVEAUS BINNEN HET BEDRIJF.

STECEK HOLDING S.A. BIEDT ONDER MEER: 

 • HET BEPALEN VAN ONTWIKKELINGSSTRATEGIEËN, MET NAME VOOR LANGETERMIJNDOELEN EN STRATEGISCHE PROJECTEN OP ALLE ZAKELIJKE GEBIEDEN
 • HET OPZETTEN VAN MANAGEMENTSTRUCTUREN EN -PROCESSEN
 • IMPLEMENTATIE VAN BESTUURSVERANDERINGEN, WAARONDER: REORGANISATIES EN HERSTRUCTURERINGEN VAN BESTAANDE ENTITEITEN
 • FINANCIËLE AUDITS ONDER BESCHOUWING VAN KOSTENANALYSES
 • CASHFLOWBEHEER
 • ONDERSTEUNING VAN VERKOOPMANAGENT, WAARONDER HET OPSTELLEN EN ANALYSEREN VAN RAPPORTEN EN ADVISEREN OVER VERKOOPSTRATEGIEËN
 • ONDERSTEUNING BIJ HET OPZETTEN VAN EEN GESCHIKTE ORGANISATIESTRUCTUUR EN PERSONEELSBELEID, WAARONDER PERSONEELS- EN LOONADMINISTRATIE
 • IMPLEMENTATIE EN BEHEER VAN KAPITAALPLANNEN VOOR WERKNEMERS
 • IMPLEMENTATIE VAN DE AVG
 • BOEKHOUDING
 • INTERNATIONALE MARKETING
 • ZOEKEN EN ONDERHANDELEN VAN FINANCIERING DOOR BANKEN EN BUITEN DE BANKENSECTOR, WAARONDER HET OPSTELLEN VAN KREDIETAANVRAGEN, BUSINESSPLANNEN EN ANDERE NOODZAKELIJKE DOCUMENTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EXTERNE FINANCIERING
 • VERTEGENWOORDIGING VAN DE KLANT TEGENOVER DE FISCUS EN RECHTBANKEN, OFTEWEL GEAVANCEERDE JURIDISCHE HULPVERLENING VIA SAMENWERKING MET EEN ADVOCATENKANTOOR DAT GESPECIALISEERD IS IN ECONOMISCH RECHT

ACTIVITEITENSPECTRUM

HET BEREIK VAN DE VOORNOEMDE DIENSTEN VERRIJKT HET BREDE SPECTRUM VAN OUTSOURCINGACTIVITEITEN AAN DE KANT VAN DE BEDRIJVEN DIE GELIEERD ZIJN AAN STECEK HOLDING S.A. WIE KIEST VOOR SAMENWERKING MET HET BEDRIJF, VOORZIET NIET ALLEEN DE BEHOEFTEN VAN DE DOOR HEM BEHEERDE ONDERNEMING MAAR OOK IN HET BEHEER VAN PERSONEEL EN HET GEBOUW ZELF, OMDAT HET AANBOD VAN AAN DE HOLDING GELIEERDE ENTITEITEN ONDER ANDERE OMVAT: VERHUUR VAN ONROEREND GOED, TECHNISCH ADVIES EN WERVINGS-, TRANSPORT EN SCHOONMAAKDIENSTEN

DE UITBREIDING VAN HET BEDRIJFSAANBOD VORMT EEN BROEDMACHINE VOOR ONDERNEMERSCHAP EN IS EEN SAMENWERKINGSVOORSTEL DAT JONGE BEDRIJVEN EEN BETERE START GEEFT DANKZIJ UITGEBREIDE MARKTANALYSE EN -ONDERZOEK EN EEN INDIVIDUELE OPZET VOOR HET PLANNEN VAN MANAGEMENTSTRUCTUREN EN LANGETERMIJNCOÖRDINATIE VOOR DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJF.

DANKZIJ HET BOVENSTAANDE IS STECEK HOLDING S.A. EEN BEDRIJF DAT ZIJN PARTNERS OP HOLISTISCHE WIJZE KAN BIJSTAAN MET DE JUISTE ONDERSTEUNING VANAF DAG ÉÉN VAN HUN ONDERNEMING.

<p>cytat</p>

“ALS ER IETS IS DAT WIJ NIET EFFICIËNTER, GOEDKOPER EN BETER KUNNEN DAN DE CONCURRENTIE, HEEFT HET GEEN ZIN OM DAT TE DOEN EN MOETEN WE IEMAND AANSTELLEN DIE DAT BETER DOET DAN WIJ.”

Henry Ford