Loading...

Profiel S&S WORK FORCE SPÓŁKA Z O.O.

EEN BEDRIJF DAT GESPECIALISEERD IS IN OUTSOURCING VAN HOOGGEKWALIFICEERD PERSONEEL.

S&S WORK FORCE verleent diensten op het gebied van outsourcing, personeelszaken en loonadministratie, civielrechtelijke contracten en transport. Het levert zijn partners specialistische ondersteuning en moderne oplossingen voor het stroomlijnen van zakelijke processen, wat direct zorgt voor een betere concurrentiepositie van het bedrijf en verlaging van de bedrijfskosten.

OUTSOURCING - S&S WORK FORCE is gespecialiseerd in het werven van hoogwaardige professionals uit het buitenland. Dit brengt vele voordelen met zich mee voor Poolse bedrijven. Het drukt de personeelskosten, zorgt dat risico's en allerlei juridisch gekronkel op personeelsgebied kunnen worden vermeden en legt de focus op de ontwikkeling en het managen van de belangrijkste zakelijke kwesties. S&S WORK FORCE spant zich in om de beste oplossing te vinden voor het profiel van het betreffende bedrijf, zodat er kosten worden bespaard en het risico wordt gereduceerd door aansprakelijkheid en verplichtingen tegenover personeel en landelijke instanties op zich te nemen.

Outsourcing leidt tot betere effectiviteitscijfers van bedrijven, zorgt voor een elastischere en vloeiendere benadering van het aantal mensen in dienst en creëert zo een organisatie die is aangepast aan de schommelende behoeften aan arbeidskrachten, die afhangt van de conjunctuur. Externe behartiging van personeelszaken en compleet beheer van de loonadministratie en overige taken zorgt voor een minimaal personeelsbestand op de administratie-afdeling. Deze oplossing helpt bedrijven die buitenlanders in dienst nemen de juridische en culturele verschillen te overbruggen en op succesvolle wijze toe te treden tot nieuwe markten. Dankzij outsourcing hoeven bedrijven zich geen zorgen te maken over kwesties inzake beveiliging van persoonsgegevens (AVG) omdat de externe partner garandeert dat informatie over personeel onderworpen is aan de hoogste veiligheidsstandaards.

Bieden S&S WORK FORCE SPÓŁKA Z O.O.

Outsourcing van personeelszaken en loonadministratie - S&S WORK FORCE biedt professionele administratieve en personeelsondersteuning door middel van een eigen systeem voor geavanceerde en volledig legale hulp bij personeelszaken.
Deze ondersteuning omvat:

  • behartiging van activiteiten op het gebied van salarisberekening en -betaling, overboekingen i.v.m. salarissen, verschuldigde bedragen aan landelijke instanties en het opstellen van loonstrookjes
  • beheer van verplichte verzekeringsdocumenten en onderhoud van contact met het Instituut Sociale Verzekeringen (ZUS) via de software Płatnik
  • het opstellen van verklaringen over het ontvangen salaris
  • het opmaken van noodzakelijke rapporten op het gebied van salarisberekening
  • aansprakelijkheid tegenover ZUS en de belastingdienst en het opstellen van aangiften voor deze instanties
  • opstellen van jaarlijkse PIT-belastingaangiften
  • alle andere noodzakelijke activiteiten in verband met outsourcing van loonadministratie
  • uitvoering van alle bovengenoemde taken volgens de beste juridische en ethische standaards
  • onbeperkte mogelijkheden tot consult door loonexperts
  • veilige en permanente online toegang tot loongegevens die eigendom zijn van de klant

OUTSOURCING VAN CIVIELRECHTELIJKE OVEREENKOMSTEN – omvat het opmaken van civielrechtelijke overeenkomsten voor concrete personen of situaties op basis van de arbeidswetten, het burgerlijk wetboek, auteursrechten en overige. S&S WORK FORCE ontlast de klant door de hiermee gepaard gaande aansprakelijkheden op zich te nemen en een controlepakket te garanderen waarmee de klant permanente en onbeperkte toegang heeft tot informatie aangaande de opdrachten.

OUTSOURCING VAN TRANSPORT – in het kader van de logistieke ondersteuning kan S&S WORKFORCE transport van personeel verzorgen met kleine en grote voertuigen. Zo bespaart de klant op kosten door dagelijkse rotatie van personeel en heeft hij garantie op tijdige en veilige aankomst van personeel op de werkplek. Het aanbod wordt altijd afgestemd op de individuele behoeften van het bedrijf aan transportmiddelen.

<p>cytat</p>

“ALS ER IETS IS DAT WIJ NIET EFFICIËNTER, GOEDKOPER EN BETER KUNNEN DAN DE CONCURRENTIE, HEEFT HET GEEN ZIN OM DAT TE DOEN EN MOETEN WE IEMAND AANSTELLEN DIE DAT BETER DOET DAN WIJ.”

Henry Ford