Loading...

Profiel NEXEON 

EEN INGENIEURSBEDRIJF OP HET GEBIED VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN TELETECHNIEK.

NEXEON is actief op de Poolse markt voor elektrische en teletechnische installaties. Het levert intelligente oplossingen voor thuis en op kantoor op basis van vele jaren ervaring. De door het bedrijf gerealiseerde projecten bouwen aan de toekomst. Het bedrijf baseert zich op de modernste oplossingen en loopt daarom altijd een stapje vooruit op de concurrentie.

Bieden NEXEON 

  • NEXEON SECURITY – diensten in verband met automatisering en beveiliging van bedrijven en huizen. Tot de verleende diensten behoren advies, voorbereiding van een optimale kostenraming en vervaardiging van ontwerpdocumentatie op basis van de huidige voorschriften en jarenlange ervaring. Het bedrijf houdt permanent toezicht op de investering, levert complete logistiek in verband met de bezorging van onderdelen, vervaardigt kabelroutes en installeert noodzakelijke componenten. Tot slot wordt het systeem geprogrammeerd, getest en in gebruik gesteld. Ook worden er na afloop complete documentaties en gebruikershandleidingen vervaardigd en wordt personeel geschoold. Probleemloos en defectvrij gebruik van het systeem wordt gegarandeerd door permanente service tijdens en na de garantieperiode en periodieke inspecties van de installaties.

  • NEXEO ENERGY- geavanceerde montage van elektrische installaties, ontwerp-, aansluit- en exploitatiewerkzaamheden en service door middel van inspecties en metingen. Tot de diensten behoren het opstellen van ontwerpdocumentatie voor tijdens en na de realisatie en vervolgens levering en montage van elektrische apparatuur. Het bedrijf realiseert investeringen volgens een systeem dat voldoet aan de wensen van de klant, zowel klant-en-klaar als voor een heel gebouw of bepaald gedeelte ervan Tot het aanbod behoort o.a. montage van verdeelinrichtingen, interne voedingskabels, stroomleidingen, verlichting, noodvoorzieningen en elektrische beveiligingen.

  • NEXEON SOLAR – ontage van systemen voor hernieuwbare energie Het bedrijf beschikt over de modernste technologische oplossingen op de markt. Het levert grote en kleine ondernemingen, boerderijen en particuliere klanten schone hernieuwbare energie, waardoor de emissiearme economie een boost krijgt. De geavanceerde oplossingen van het bedrijf garanderen kostenoptimalisatie en reële besparingen voor de klant, wat buitengewoon belangrijk is in tijden van energiecrisis. Het aanbod van het bedrijf omvat montage van zonnepanelen, zonneparken, zonne-elektriciteitscentrales, warmtepompen, energiemagazijnen en installatie van autolaadpalen. Het bedrijf onderscheidt zich van de concurrentie door de vele jaren ervaring en vakkundige benadering van de klant. De professionele uitvoering van de installatie zorgt voor probleemloos gebruik en een grotere energie-opbrengst. Gecertificeerde monteurs garanderen defectvrij en veilig systeemgebruik.

<p>cytat</p>

“ALS ER IETS IS DAT WIJ NIET EFFICIËNTER, GOEDKOPER EN BETER KUNNEN DAN DE CONCURRENTIE, HEEFT HET GEEN ZIN OM DAT TE DOEN EN MOETEN WE IEMAND AANSTELLEN DIE DAT BETER DOET DAN WIJ.”

Henry Ford