Loading...

experience and portfolio

HET SUCCES VAN STECEK HOLDING S.A. WORDT WEERSPIEGELD DOOR HET AANTAL BEDRIJVEN IN DE PORTFOLIO. WIJ WERKEN SAMEN MET ENTITEITEN UIT ALLERLEI BRANCHES, WAT MOGELIJK IS OMDAT HET AANBOD TELKENS KON WORDEN AFGESTEMD OP DE INDIVIDUELE BEHOEFTEN EN VERWACHTINGEN VAN DE KLANT. WIJ ZIJN TROTS OP ONZE SAMENWERKING MET:

NGP SPÓŁKA Z O.O.
EEN BEDRIJF UIT DE BOUWSECTOR DAT INVESTEERDERS BIJSTAAT VANAF PLANNING EN BOUW TOT AAN DE AFWERKING VAN DE INVESTERING.

meer

NEXEON 
EEN INGENIEURSBEDRIJF OP HET GEBIED VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN TELETECHNIEK.

meer

S&S WORK FORCE SPÓŁKA Z O.O.
EEN BEDRIJF DAT GESPECIALISEERD IS IN OUTSOURCING VAN HOOGGEKWALIFICEERD PERSONEEL.

meer

SSWF POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
EEN BEDRIJF UIT DE HR-SECTOR DAT PERSONEEL WERFT.

meer

INTERIM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer metus est, pretium quis risus sed, hendrerit maximus justo.

meer

QRIDE SPÓŁKA Z O.O.
EEN BEDRIJF VOOR KORTE- EN LANGETERMIJNVERHUUR VAN AUTO'S.

meer

PERFEKT POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
EEN BEDRIJF DAT SPECIALISTISCHE HULP VERLEENT IN VERBAND MET PROPERHEID EN ORDE IN GEBOUWEN.

meer

DUSTBUSTER PL SPÓŁKA Z O.O.
EEN BEDRIJF DAT SPECIALISTISCHE HULP VERLEENT IN VERBAND MET PROPERHEID EN ORDE IN GEBOUWEN.

meer

SURE ESTATES
EEN FIRMA DIE ACTIEF IS IN DE VERHUUR EN HET BEHEER VAN EIGEN EN VERPACHT ONROEREND GOED.

AGME
EEN SPECIALISTISCH ADVIESBEDRIJF OP HET GEBIED VAN BEWARING VAN BEDRIJFSDOCUMENTATIE.

AM FINANSE SPÓŁKA Z O.O.
EEN BEDRIJF DAT GERICHT IS OP HET VERLENEN VAN BOEKHOUDDIENSTEN VOOR EXTERNE BEDRIJVEN, ZOWEL HET MKB ALS GROTE ONDERNEMINGEN.

ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN

DE ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN VAN STECEK HOLDING S.A. WORDEN NIET ALLEEN GEGARANDEERD DOOR DE ALMAAR GROEIENDE PORTFOLIO VAN HET BEDRIJF MAAR OOK DOOR DE KLASSE EN HET FORMAAT SPECIALISTEN. HET FUNDAMENT VAN HET BEDRIJF WORDT GEVORMD DOOR DE BESTE ADVISEURS OP HET GEBIED VAN VERKOOPMANAGEMENT, HANDELAARS, FINANCIËLE ANALYTICI EN HR-EXPERTS. HET INTERDISCIPLINAIRE WERKKARAKTER VAN HET PERSONEEL MAAKT DAT DE DOOR HET BEDRIJF VOORGESTELDE OPLOSSINGEN REKENING HOUDEN MET ALLE ASPECTEN VAN DE ONDERNEMING VAN DE KLANT EN NIET ALLEEN BETREKKING HEBBEN OP ZIJN HUIDIGE MAAR OOK OP TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN.

DANKZIJ UITVOERIGE ANALYSE VAN HET FUNCTIONEREN VAN HET BEDRIJF KUNNEN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN OPTIMAAL WORDEN GEPLAND EN GECOÖRDINEERD, WAT VANUIT HET OOGPUNT VAN DE KLANT FINANCIEEL EN STRUCTUREEL GUNSTIG IS. UITBESTEDING VAN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN STRATEGIE EN ECONOMISCH ADVIES ONDER BESCHOUWING VAN HET FINANCIËLE, PERSONEELS- EN BOEKHOUDKUNDIG BELEID VERSCHAFT NAMELIJK VOOR ONDERNEMINGSCOMFORT, ONDERSTEUND DOOR DE BESTE SPECIALISTEN VAN STECEK HOLDING S.A.

<p>cytat</p>

“ALS ER IETS IS DAT WIJ NIET EFFICIËNTER, GOEDKOPER EN BETER KUNNEN DAN DE CONCURRENTIE, HEEFT HET GEEN ZIN OM DAT TE DOEN EN MOETEN WE IEMAND AANSTELLEN DIE DAT BETER DOET DAN WIJ.”

Henry Ford