Loading...

이력 및 포트폴리오

스테첵 홀딩의 성공 비결은 우리가 보유한 자회사이며 이는 고객의 요구와  기대에 부흥하며 다양한 비즈니스를 대표하는 경제 기관으로부터 신뢰를 받고 있습니다. 우리 홀딩에는 아래와 같은 자회사들이 포함되어 있습니다.

NGP sp. z o.o.
건설 기술

Nexeon Group Polska – Maciej Stecek
건설 기술 엔지니어링 - 전기장치, 보안, 경비 시스템

Nexeon Energy sp. z o.o.
산업통신 전기 케이블

S&S Work Force sp. z o.o.
용역 아웃소싱

SSWF Polska sp. z o.o.
헤드헌팅

QRIDE sp. z o.o.
카 렌탈

DUSTBUSTER PL
청소 - 준공청소, 생산라인 폴리싱 전문

PERFEKT POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
청소 - 건물 및 현장 위생 관리

AGME
경영 컨설팅

SURE Estates
부동산 구매

AM Finanse sp. z o.o.
금융,회계,컨설턴트

NGP SPÓŁKA Z O.O.
Firma świadcząca usługi w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego.

more

NEXEON ENERGY SPÓŁKA Z O.O.
Firma inżynieryjna w zakresie elektroinstalacji i teletechniki.

more

S&S WORK FORCE SPÓŁKA Z O.O.
Agencja pracy tymczasowej, świadcząca usługi w zakresie rekrutacji i outsourcingu pracowniczego.

more

SSWF POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
Firma specjalizująca się w wysoko wykwalifikowanym outsourcingu pracowniczym.

more

INTERIM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer metus est, pretium quis risus sed, hendrerit maximus justo.

QRIDE SPÓŁKA Z O.O.
Firma świadcząca usługi w zakresie wynajmu pojazdów z segmentu Premium oraz A i B wraz z zarządzenim flotą.

more

PERFEKT POLSKA SPÓŁKA Z O.O.
Firma świadcząca specjalistyczne usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach.

more

DUSTBUSTER PL SPÓŁKA Z O.O.
Firma świadcząca usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach.

more

SURE ESTATES
Firma świadcząca usługi związane z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

AGME
Firma oferująca wyspecjalizowane doradztwo w zakresie przechowywania dokumentacji firmowej.

AM FINANSE SPÓŁKA Z O.O.
Firma ukierunkowana na świadczenie usług księgowych dla podmiotów zewnętrznych, reprezentujących zarówno mały, jak i duży biznes.

개발 관점

스테첵 홀딩은 회사의 지속적인 성장 포트폴리오를 보장할 뿐만 아니라 직원들의 수준과 전문성 또한 보장하며 팀의 기반은 업계 최고의 경영 및 영업 지원 컨설턴트, 재무 분석가, HR 전문가입니다.  그리고 직원들의 업무활동은 고객의 현재 비지니스 뿐 아니라 미래의 비지니스 활동을 고려한 모든 영역에 관심사를 수고 있습니다.

고객의 관점에서 재정적, 구조적으로 수익이 있도록 회사 운영에 대한 포괄적인 분석을 통해 회사의 활동을 최적화 할 수 있도록 계획합니다. 재무, 인사, 회계 정책 등을 고려한 경영 전략 및 컨설팅에  최적화된 전문가들을 통해 당신의 비지니스의 편함함을 제공 합니다.

<p>cytat</p>

"우리가 경쟁사보다 더 효율적이고 저렴하며 잘할 수 있는 일이 없다면,  우리는 그 일을 할 필요 없이 그 일을 더 잘 수행 할 수 있는 사람을 고용해야합니다"

헨리 포드