Loading...

Profil S&S WORK FORCE

Firma specjalizująca się w wysoko wykwalifikowanym outsourcingu pracowniczym.

S&S WORK FORCE oferuje usługi w zakresie outsourcingu pracowniczego a także w obszarach: kadr i płac, umów cywilnoprawnych oraz transportu. Zapewnia partnerom specjalistyczne wsparcie oraz nowoczesne rozwiązania usprawniające procesy biznesowe, wpływające bezpośrednio na wzrost konkurencyjności firm i obniżenie kosztów ich działania.

OUTSOURCING PRACOWNICZY - S&S WORK FORCE specjalizuje się w poszukiwaniu wysokiej klasy profesjonalistów poza granicami kraju. Rozwiązanie takie daje polskim przedsiębiorcom wiele korzyści. Obniża koszty pracownicze, pozwala uniknąć ryzyka i wielu prawnych meandrów dotyczących spraw kadrowych i prawnych, pozwala skupić się na rozwoju i zarządzaniu najważniejszymi zadaniami przedsiębiorstwa. S&S WORK FORCE dba o znalezienie najlepszego rozwiązania dostosowanego do profilu danej firmy, które ograniczy koszty oraz ryzyko poprzez przejęcie odpowiedzialności i ciężaru zobowiązań względem pracowników i urzędów państwowych.

Outsourcing pracowniczy determinuje lepsze wskaźniki efektywności firmy, pozwala na bardziej elastyczne i płynne podejście do liczby zatrudnionych pracowników, a co za tym idzie na prowadzenie polityki organizacyjnej, dostosowanej do zmiennego - uzależnionego od popytu - zapotrzebowania na siłę roboczą. Zewnętrzna obsługa spraw pracowniczych i przejęcie całościowej obsługi rozliczeń płacowych i pozapłacowych, pozwalają na minimalizację zatrudnienia w dziale administracyjnym. Rozwiązanie to pomaga firmie zatrudniającej obcokrajowców w przebrnięciu przez różnice prawne i kulturowe oraz w pomyślnym wejściu na nowe rynki. Outsourcing pracowniczy pozwala także nie martwić się o sprawy związane z ochroną danych osobowych (RODO), bowiem to partner zewnętrzny gwarantuje, że informacje dotyczące pracowników objęte są najwyższym standardem bezpieczeństwa.

Oferta S&S WORK FORCE

OUTSOURCING KADR I PŁAC - S&S WORK FORCE oferuje profesjonalne wsparcie administracyjne i kadrowe w postaci autorskiego systemu, który gwarantuje klientowi kompleksową i w pełni legalną obsługę kwestii pracowniczych.
Wsparcie obejmuje:

  • obsługę czynności związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, przelewów okołopłacowych, świadczeń należnych instytucjom państwowym, wystawianie pasków wynagrodzeń
  • obsługę obowiązujących dokumentów ubezpieczeniowychutrzymywanie kontaktu z ZUS poprzez program Płatnik
  • sporządzanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu
  • sporządzanie koniecznych raportów w zakresie naliczania płac
  • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US i przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych dla tych instytucji
  • przygotowywanie deklaracji rocznych PIT
  • wszelkie inne, obowiązujące i niezbędne czynności związane z outsourcingiem płac
  • obsługę wyżej wymienionych zadań z zastosowaniem najwyższych standardów prawnych i etycznych
  • nieograniczoną możliwość konsultacji z ekspertami ds. płac
  • bezpieczny i stały dostęp online do danych płacowych, będących własnością klienta

OUTSOURCING UMÓW CYWILNOPRAWNYCH - oferta obejmuje przygotowywanie umów cywilnoprawnych dla konkretnych osób lub sytuacji, w oparciu o przepisy prawa pracy, prawa cywilnego, prawa autorskiego i innych. S&S WORK FORCE odciąża klienta, przejmując związaną z tym odpowiedzialność i gwarantując mu jednocześnie pakiet kontrolny, który umożliwia stały i nieograniczony dostęp do związanych z obsługą zlecenia informacji.

OUTSOURCING TRANSPORTU - w ramach wsparcia logistycznego S&S WORK FORCE proponuje organizację transportu pracowniczego, opartego na taborze małych i dużych pojazdów. Klient może dzięki tej usłudze obniżyć koszty związane z codzienną rotacją pracowników oraz zyskać gwarancję terminowego i bezpiecznego dojazdu personelu do miejsca pracy. Oferta dostosowana jest zawsze do indywidualnego zapotrzebowania firmy na środki transportu.

cytat

“Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”

Henry Ford